Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-025 / ex. EN57-861
94 51 2 130 165-5    PL-PREG
94 51 2 130 166-3    PL-PREG
94 51 2 130 167-1    PL-PREG
94 51 2 130 168-9    PL-PREG

5B 6B 6B 5B - 394 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.01.1987ZNTK Mińsk Maz.
1R?20.06.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R?27.02.2013ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
14.08.2018