Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN71-023
94 51 2 130 157-2    PL-PREG
94 51 2 130 158-0    PL-PREG
94 51 2 130 159-8    PL-PREG
94 51 2 130 160-6    PL-PREG

5B 6B 6B 5B / 1984
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.10.1984ZNTK Mińsk Maz.
1R813.09.2006NEWAG NS
1R930.11.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
26.07.2016