Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN71-022 / ex. EN57-603
94 51 2 130 153-1    PL-PREG
94 51 2 130 154-9    PL-PREG
94 51 2 130 155-6    PL-PREG
94 51 2 130 156-4    PL-PREG

5B 6B 6B 5B - 136 / 1966
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G2     05.1998ZNTK Mińsk Maz.
2R130.06.2003ZNTK Mińsk Maz.
2R203.04.2008ZUT REMTRAK
2P4/330.09.2014PR Idzikowice