Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN71-021 / ex. EN57-1049
94 51 2 130 149-9    PL-PREG
94 51 2 130 150-7    PL-PREG
94 51 2 130 151-5    PL-PREG
94 51 2 130 152-3    PL-PREG

5B 6B 6B 5B - 582 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     10.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R228.03.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R330.04.2005NEWAG NS
1R430.04.2009ZNTK Mińsk Maz.
1P4/525.09.2014PR Idzikowice