Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN71-020
94 51 2 130 145-7    PL-PREG
94 51 2 130 146-5    PL-PREG
94 51 2 130 147-3    PL-PREG
94 51 2 130 148-1    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 20 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.07.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R?24.04.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R?31.12.2012ZNTK Mińsk Maz.