Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN71-017
94 51 2 130 133-3    PL-PREG
94 51 2 130 134-1    PL-PREG
94 51 2 130 135-8    PL-PREG
94 51 2 130 136-6    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 17 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.07.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R327.03.2008ZUT REMTRAK
1R413.06.2013PR £ód¼