Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-016
94 51 2 130 129-1    PL-PREG
94 51 2 130 130-9    PL-PREG
94 51 2 130 131-7    PL-PREG
94 51 2 130 132-5    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 16 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     01.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R324.08.2005NEWAG NS
1R429.05.2009ZNTK Mińsk Maz.
1P4/530.06.2016PR Idzikowice