Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-015
94 51 2 130 125-9    PL-PREG
94 51 2 130 126-7    PL-PREG
94 51 2 130 127-5    PL-PREG
94 51 2 130 128-3    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 15 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.09.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R306.02.2007NEWAG NS
1R411.05.2012ZNTK Mińsk Maz.
1P4/530.05.2018ZNT Kruszewiec