Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-013
94 51 2 130 117-6    PL-PREG
94 51 2 130 118-4    PL-PREG
94 51 2 130 119-2    PL-PREG
94 51 2 130 120-0    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 13 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     08.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R?06.09.2005NEWAG NS
1R?27.06.2009ZNTK Mińsk Maz.
1R?20.03.2014PR Idzikowice
+++
23.09.2016
INFORMACJA