Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN71-012
94 51 2 130 113-5    PL-PREG
94 51 2 130 114-3    PL-PREG
94 51 2 130 115-0    PL-PREG
94 51 2 130 116-8    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 12 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     08.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R127.10.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R221.11.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R306.03.2008PR £ód¼
1R409.07.2013PR £ód¼