Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-011
94 51 2 130 109-3    PL-PREG
94 51 2 130 110-1    PL-PREG
94 51 2 130 111-9    PL-PREG
94 51 2 130 112-7    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 11 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     11.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R221.06.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R322.09.2005NEWAG NS
1R415.06.2009ZNTK Mińsk Maz.
+++
23.09.2016