Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN71-010
94 51 2 130 105-1    PL-PREG
94 51 2 130 106-9    PL-PREG
94 51 2 130 107-7    PL-PREG
94 51 2 130 108-5    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 10 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     01.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R115.06.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R209.07.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R318.02.2014PR £ód¼