Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN71-008
94 51 2 130 097-0    PL-PREG
94 51 2 130 098-8    PL-PREG
94 51 2 130 099-6    PL-PREG
94 51 2 130 100-2    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 8 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R119.10.1977ZNTK Mińsk Maz.
R201.09.1978ZNTK Mińsk Maz.
S118.09.1979ZNTK Mińsk Maz.
R316.11.1980ZNTK Mińsk Maz.
R407.12.1981ZNTK Mińsk Maz.
S217.01.1983ZNTK Mińsk Maz.
R529.02.1984ZNTK Mińsk Maz.
R629.04.1985ZNTK Mińsk Maz.
S326.08.1986ZNTK Mińsk Maz.
R726.05.1988ZNTK Mińsk Maz.
R814.03.1990ZNTK Mińsk Maz.
G121.02.1992ZNTK Mińsk Maz.
1R102.11.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R208.04.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R331.10.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R419.03.2008PR £ód¼
1R531.01.2013ZNTK Mińsk Maz.