Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN71-007
94 51 2 130 093-9    PL-PREG
94 51 2 130 094-7    PL-PREG
94 51 2 130 095-4    PL-PREG
94 51 2 130 096-2    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 7 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     03.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R?31.03.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R?31.03.2009ZNTK Mińsk Maz.
1R?07.06.2013PR £ód¼