Urz±d Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN71-006
94 51 2 130 089-7    PL-PREG
94 51 2 130 090-5    PL-PREG
94 51 2 130 091-3    PL-PREG
94 51 2 130 092-1    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 6 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G119.05.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R326.05.2006NEWAG NS
1R431.10.2011ZNTK Mińsk Maz.
1P4/513.12.2016PR Gdynia