Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-005
94 51 2 130 085-5    PL-PREG
94 51 2 130 086-3    PL-PREG
94 51 2 130 087-1    PL-PREG
94 51 2 130 088-9    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 5 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     12.1992ZNTK Mińsk Maz.
1R?09.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R?29.02.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R?26.10.2012ZNTK Mińsk Maz.