Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-004
94 51 2 130 081-4    PL-PREG
94 51 2 130 082-2    PL-PREG
94 51 2 130 083-0    PL-PREG
94 51 2 130 084-8    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 4 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.03.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R?28.06.2007ZUT REMTRAK
1R?31.12.2012ZNTK Mińsk Maz.