Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN71-001
94 51 2 130 073-1    PL-PREG
94 51 2 130 074-9    PL-PREG
94 51 2 130 075-6    PL-PREG
94 51 2 130 076-4    PL-PREG

5Bh 6Bh 6Bh 5Bh - 1 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.01.1996ZNTK Mińsk Maz.
1R104.06.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R217.01.2006NEWAG NS
1R324.05.2011ZNTK Mińsk Maz.
1P4/429.09.2016PR Idzikowice