Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63B-108
94 51 2 141 604-0    PL-PREG
94 51 2 141 606-5    PL-PREG
94 51 2 141 605-7    PL-PREG

36WEdb-008 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2020 NEWAG NS