Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63B-107
94 51 2 141 601-6    PL-PREG
94 51 2 141 603-2    PL-PREG
94 51 2 141 602-4    PL-PREG

36WEdb-007 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2020 NEWAG NS