Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie

EN63-001 / ex. 36WE-001
94 51 2 140 548-0    PL-PREG
94 51 2 140 549-8    PL-PREG
94 51 2 140 550-6    PL-PREG

36WE-001 / 2013
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.1  .11.2013NEWAG NS