Urz±d Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN62-001
94 51 2 140 391-5    PL-PREG
94 51 2 140 392-3    PL-PREG
94 51 2 140 393-1    PL-PREG

21WE-001 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.11.2012PESA Bydgoszcz
P4/111.10.2018ZNTK Mińsk Maz.