Koleje Mazowieckie

EW60-002
94 51 2 120 799-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 800-9    PL-KMKOL
94 51 2 120 801-7    PL-KMKOL

6WEb-002 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M30.04.2007ZNTK Mińsk Maz.
1P4/1+M26.09.2014ZNTK Mińsk Maz.