PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU06-20
91 51 5 140 092-5    PL-PKPC

3204/E298 / 1964
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.12.1976ZNLE Gliwice
G206.12.1989ZNLE Gliwice
2R424.07.1997ZNLE Gliwice
2R710.02.2007ZNLE Gliwice