PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU06-18
91 51 5 140 091-7    PL-PKPC

3202/E296 / 1962
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.03.1976ZNLE Gliwice
G231.07.1990ZNLE Gliwice
2R330.08.1996ZNLE Gliwice
2R623.02.2007ZNLE Gliwice