PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU06-17
91 51 5 140 090-9    PL-PKPC

3201/E295 / 1962
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.06.1976ZNLE Gliwice
G231.05.1989ZNLE Gliwice
2R731.01.2007ZNLE Gliwice