PKP Cargo
Małopolski Zakład Spółki w Krakowie

EU06-16

3200/E294 / 1962
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
2R?29.08.1998ZNTK Oleśnica
2R?14.11.2003ZNTK Oleśnica
+++
17.06.2010