PKP
Zakład Taboru w Krakowie

EU06-15

3199/E293 / 1962
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
2R?31.07.2000ZNTK Oleśnica
+++
13.06.2006
INFORMACJA