PKP Cargo
Małopolski Zakład Spółki w Krakowie

EU06-14

3198/E292 / 1962
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
2R?08.07.2003ZNTK Oleśnica
+++
17.06.2010