PKP Cargo
Małopolski Zakład Spółki w Krakowie

EU06-11

3195/E289 / 1962
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
2R?31.07.2003ZNTK Oleśnica
+++
17.06.2010