PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU06-10
91 51 5 140 088-3    PL-PKPC

3194/E288 / 1962
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G103.07.1975ZNLE Gliwice
G230.06.1988ZNLE Gliwice
2R705.10.2007CM Kraków