PKP Cargo
Małopolski Zakład Spółki w Krakowie

EU06-08

3192/E286 / 1961
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
2R?14.03.2003ZNTK Oleśnica
+++
17.06.2010