PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU06-07
91 51 5 140 087-5    PL-PKPC

3191/E285 / 1961
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G103.02.1976ZNLE Gliwice
G228.02.1989ZNLE Gliwice
2R729.03.2007CM Kraków