PKP Cargo
Małopolski Zakład Spółki w Krakowie

EU06-05

3189/E283 / 1961
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
2R?22.10.2003ZNTK Oleśnica
+++
17.06.2010