PKP Cargo
Małopolski Zakład Spółki w Krakowie

EU06-04

3188/E282 / 1961
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
2R?16.04.2004ZNTK Oleśnica
+++
17.06.2010