PKP Cargo
Małopolski Zakład Spółki w Krakowie

EU06-02

3186/E280 / 1961
English Electric

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
2R?24.03.2000ZNTK Lubań
2R?25.11.2002ZNTK Oleśnica
+++
17.06.2010