PESA Bydgoszcz

ED59-01 / ex. ED74-01
94 51 2 140 223-0    PL-PREG
94 51 2 140 224-8    PL-PREG
94 51 2 140 225-5    PL-PREG

15WE-001 / 2006
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.04.2006PESA Bydgoszcz
P4/129.05.2014PESA Bydgoszcz