Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-992
94 51 2 121 566-5    PL-PREG
94 51 2 121 567-3    PL-PREG
94 51 2 121 568-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 525 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S109.06.1977ZNTK Mińsk Maz.
R419.07.1979ZNTK Mińsk Maz.
S212.12.1980ZNTK Mińsk Maz.
G131.05.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R231.01.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R309.12.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R410.03.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R525.07.2013PR £ód¼
PRZETARG
24.07.2019