Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-987
94 51 2 121 557-4    PL-PREG
94 51 2 121 558-2    PL-PREG
94 51 2 121 559-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 520 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S106.06.1977ZNTK Mińsk Maz.
R416.06.1979ZNTK Mińsk Maz.
S225.11.1980ZNTK Mińsk Maz.
G125.04.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R114.07.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R221.09.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R326.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R419.11.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R513.09.2013PR £ód¼
+++
19.06.2019