Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-985
94 51 2 121 551-7    PL-PREG
94 51 2 121 552-5    PL-PREG
94 51 2 121 553-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 518 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S111.08.1977ZNTK Mińsk Maz.
R417.12.1979ZNTK Mińsk Maz.
G1     03.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R316.12.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R415.02.2007PESA Bydgoszcz
1R516.04.2013PR £ód¼
PRZETARG
24.07.2019