Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-984
94 51 2 121 548-3    PL-PREG
94 51 2 121 549-1    PL-PREG
94 51 2 121 550-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 517 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S206.04.1981ZNTK Mińsk Maz.
G1     04.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R331.03.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R428.11.2007PR £ód¼
1R531.10.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
14.12.2018