Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-983
94 51 2 121 545-9    PL-PREG
94 51 2 121 546-7    PL-PREG
94 51 2 121 547-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 516 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R416.04.1981ZNTK Mińsk Maz.
G1     08.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R220.07.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R316.11.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R407.03.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
15.02.2019