Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-981
94 51 2 121 539-2    PL-PREG
94 51 2 121 540-0    PL-PREG
94 51 2 121 541-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 514 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S106.10.1978ZNTK Mińsk Maz.
R304.09.1979ZNTK Mińsk Maz.
S217.01.1981ZNTK Mińsk Maz.
G130.11.1992ZNTK Mińsk Maz.
1R419.04.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R506.06.2008ZNTK Mińsk Maz.
1P4/622.09.2014PR Idzikowice
+++
23.09.2016
INFORMACJA