Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-978
94 51 2 121 533-5    PL-PREG
94 51 2 121 534-3    PL-PREG
94 51 2 121 535-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 511 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.07.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R407.01.2002ZUT REMTRAK
1R526.07.2005PESA Bydgoszcz
1R613.05.2011NEWAG NS
+++
23.09.2016