Przewozy Regionalne
Oddzia³ Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57-977

5B 6B 5B - 510 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G107.05.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R510.11.2004PESA Bydgoszcz
1R621.07.2008ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
11.07.2016