Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-974
94 51 2 121 521-0    PL-PREG
94 51 2 121 522-8    PL-PREG
94 51 2 121 523-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 507 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G110.09.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R320.04.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R430.08.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R506.10.2011PFL Fablok
PRZETARG
03.09.2018