Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-972
94 51 2 121 518-6    PL-PREG
94 51 2 121 519-4    PL-PREG
94 51 2 121 520-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 505 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     02.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R?04.03.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R?05.12.2006PR £ód¼
1R?14.03.2012ZNTK Mińsk Maz.
+++
19.06.2018