Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-971
94 51 2 121 515-2    PL-PREG
94 51 2 121 516-0    PL-PREG
94 51 2 121 517-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 504 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G112.11.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R429.12.2004PR £ód¼
1R503.03.2011NEWAG NS
+++
23.09.2016