Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-970
94 51 2 121 512-9    PL-PREG
94 51 2 121 513-7    PL-PREG
94 51 2 121 514-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 503 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R126.08.1974ZNTK Mińsk Maz.
R230.08.1975ZNTK Mińsk Maz.
S128.08.1976ZNTK Mińsk Maz.
R331.08.1977ZNTK Mińsk Maz.
R406.10.1978ZNTK Mińsk Maz.
S217.12.1979ZNTK Mińsk Maz.
R524.04.1981ZNTK Mińsk Maz.
R628.10.1982ZNTK Mińsk Maz.
S315.08.1984ZNTK Mińsk Maz.
R731.01.1986ZNTK Mińsk Maz.
R830.03.1987ZNTK Mińsk Maz.
S424.08.1988ZNTK Mińsk Maz.
G128.08.1991ZNTK Bydgoszcz
1R121.07.1993ZNTK Gdańsk
1R205.05.1995ZNTK Gdańsk
1R317.01.1998ZNTK Gdańsk
1R411.09.2000ZNTK Bydgoszcz
1R520.02.2004PR Bydgoszcz
1R625.08.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R718.10.2013PR £ód¼