Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-964
94 51 2 121 503-8    PL-PREG
94 51 2 121 504-6    PL-PREG
94 51 2 121 505-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 497 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G125.10.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R429.04.2003PESA Bydgoszcz
1R503.12.2007PESA Bydgoszcz
1P4/608.07.2014PR Idzikowice
PRZETARG
26.07.2019